مصوبات یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تبریز
مصوبات یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تبریز
آرمان تبریز-در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تبریز موضوعاتی همچون کمک مالی به خانواده پاکبانان درگذشته شهرداری و خرید بسکت هلی کوپتر به تصویب رسید.

آرمان تبریز-در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تبریز موضوعاتی همچون کمک مالی به خانواده پاکبانان درگذشته شهرداری و خرید بسکت هلی کوپتر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ما ، در این جلسه لایحه شهرداری تبریز مبنی بر مساعدت مالی به خانواده‌های دو نفر از پاکبانان شهرداری تبریز که سال گذشته در حین خدمت در اتوبان پاسداران فوت کردند، به تصویب شورای شهر تبریز رسید.

همچنین لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز خرید بسکت هلی‌کوپتر مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی با لحاظ تورم موجود بازار، به تصویب شورای شهر رسید.

شهردار تبریز در این خصوص عنوان کرد: در حادثه هایی همچون آتش سوزی بازار تبریز و جنگل‌های ارسباران ما کمبودهایی داشتیم که سال گذشته مقرر شده بود که بسکتی برای مهار آتش سوزیهای کلان خریداری شود.

در جلسه امروز شورای شهر همچنین لایحه شهرداری تبریز در خصوص «انجام معامله و مصالحه فی‌مابین شهرداری منطقه ۸ و جمعیت خیریه نوبر در خصوص تغییر کاربری و تفکیک انجام یافته در سنوات قبل در محل مدرسه هاشمیه مبنی بر تهاتر غرامت با عوارض پروانه‌های ساخت»، به تصویب شورای شهر تبریز رسید.

در صد و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر، گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز در سال مالی ۹۶، در صحن شورا ارائه و با لحاظ تکالیفی برای سال‌های بعدی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در سال مالی۹۶ نیز با لحاظ تکالیفی برای سال‌های بعدی به تصویب شورای شهر تبریز رسید.