مجلس روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد / احتمال نهایی شدن انتخاب اعضای کمیسیون ها در هفته آینده
مجلس روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد / احتمال نهایی شدن انتخاب اعضای کمیسیون ها در هفته آینده
آرمان تبریز-سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس در روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته جاری صحن علنی خواهد داشت، گفت: زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آنها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.

آرمان تبریز-سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس در روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته جاری صحن علنی خواهد داشت، گفت: زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آنها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس در روزهای یک‌شنبه و سه شنبه هفته اخیر صحن علنی خواهد داشت، گفت: پس از اصلاح دستورالعمل، امتیازبندی آغاز و بلافاصله کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در مورد زمان اصلاح دستورالعمل‌ها و امتیازبندی‌ نمایندگان برای حضور در کمیسیون ها تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: نمایندگان برای تعیین کمیسیون های تخصصی باید فرم های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت کنند و امتیازبندی‌ها بلافاصله با نظر نمایندگان متقاضی نهایی می‌شود البته زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌ها بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آنها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.