سوابق علمی و اجرایی افراد به جای سوابق نمایندگی امتیاز باشد
سوابق علمی و اجرایی افراد به جای سوابق نمایندگی امتیاز باشد
آرمان تبریز-منتخب مردم تبریز، اسکو ،آذرشهر در مجلس گفت: نحوه امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی نیازمند زمان است.

آرمان تبریز-منتخب مردم تبریز، اسکو ،آذرشهر در مجلس گفت: نحوه امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی نیازمند زمان است.
علیرضا منادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تدوین طرحی با امضای ۲۴ نماینده برای حذف و اصلاح برخی مواد آئین نامه داخلی مجلس برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها ،گفت: در آیین نامه داخلی مجلس ، برای منتخبین یازدهم که سابقه نمایندگی دارند، امتیازاتی را قائل درنظر گرفته شده است.

وی افزود: براین اساس کسانی که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس دارند؛ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ امتیاز دارند و از بقیه جلوتر هستند و هر کمیسیونی که می خواهد می‌تواند انتخاب کند؛ اما کسانی که سابقه نمایندگی ندارند،امتیاز کمتری دارند.

نماینده مردم در مجلس هشتم و نهم درباره موضوع اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مطرح کرد: مصوبه مجلس دهم درباره نحوه رفتن نمایندگان به کمیسیون ها و انتخاب کمیسیون ها این است که هرکسی سابقه شغلی نمایندگی مجلس ،استانداری و تصدی وزارت را داشته باشد می تواند امتیاز هم داشته باشد.

منادی با اشاره به نحوه امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی تاکید کرد: در این درخواست ۲۴ نفر از منتخبین متذکر شده اند که این امتیازات لغو شود و به جای آن ؛ امتیازها براساس سوابق علمی و اجرایی افراد تعیین شود.

منتخب مردم تبریز،اسکو، آذرشهر درمجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه این موضوع را در آئین نامه داخلی فعلا نمی شود حذف کرد؛ از آنجا که اعتبارنامه نمایندگان هنوز تایید نشده است و رای اعتماد باید بگیرند تا کمیسیون آیین نامه شکل بگیرد،وقتی هنوز رای اعتماد از مجلس نگرفته‌ایم فعلا نماینده نیستیم و زمان می برد؛ وقتی زمان گذشت و بعد از این مدت کمیسیون‌ها مشخص شده است و دیگر فرصتی برای اصلاح آئین نامه نیست.