برگزاری نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس با شرکت توسعه مهندسی ایرانیان
برگزاری نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس با شرکت توسعه مهندسی ایرانیان
آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با مدیران شرکت توسعه مهندسی ایرانیان (iredco) دیدار کرد.

آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با مدیران شرکت توسعه مهندسی ایرانیان (iredco) دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این نشست که با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس و مدیران این شرکت برگزار شد در خصوص پتانسیل های منطقه آزاد ارس در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و حوزه های دانش بنیان بحث و گفتگو شد.

در ادامه این نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس به تشریح مزایای سرمایه گذاری در ارس و پتانسیل های موجود در این منطقه پرداخت و مقرر شد شرکت توسعه مهندسی ایرانیان پس از بررسی زمینه های سرمایه گذاری در ارس، اقدامات جدی تر در زمینه سرمایه گذاری در ارس را آغاز کنند.

همچنین پس از پایان این نشست مدیران شرکت توسعه مهندسی ایرانیان از سایت گلخانه ای منطقه آزاد ارس بازدید نمودند.

گفتنی است شرکت توسعه مهندسی ایرانیان با نام تجاری (iredco) در زمینه فناوری اطلاعات، بازرسی فنی، بازاریابی مدرن، مدیریت منابع و مهندسی و عمدتا در زمینه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فعالیت می نماید.