قدردانی فرماندار شهرستان سراب از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مدیریت و کارکنان امور آب و فاضلاب سراب
قدردانی فرماندار شهرستان سراب از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مدیریت و کارکنان امور آب و فاضلاب سراب
آرمان تبریز-فرماندار سراب بمنظورتامین اعتبارات لازم ، پیگیری ، اجرا ، توسعه و اصلاح شبکه های فاضلاب سراب از تلاش های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مجموعه کارکنان زحمتکش امور آب و فاضلاب سراب قدردانی نمود.
آرمان تبریز-فرماندار سراب بمنظورتامین اعتبارات لازم ، پیگیری ، اجرا ، توسعه و اصلاح شبکه های فاضلاب سراب از تلاش های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و مجموعه کارکنان زحمتکش امور آب و فاضلاب سراب قدردانی نمود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج ثقفی فرماندار شهرستان سراب ، با اعطاء لوح سپاس جداگانه ای به مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و محمدی مدیر امورآب و فاضلاب سراب و مجموعه همکاران زحمتکش آب و فاضلاب بخاطر تلاش و جدیت درتامین اعتبارات ، پیگیری ، اجرا ، توسعه و اصلاح شبکه های فاضلاب سراب  تشکر و قدردانی نمود .