عزم شهرداری منطقه۹تبریز برای ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز منطقه
  عزم شهرداری منطقه۹تبریز برای ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز منطقه
مهرتبریز-عملیات ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز شهری در سطح حوزه شهرداری منطقه۹ توسط تلاشگران حوزه فضای سبز این شهرداری تداوم دارد.

مهرتبریز-عملیات ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز شهری در سطح حوزه شهرداری منطقه۹ توسط تلاشگران حوزه فضای سبز این شهرداری تداوم دارد.

به گزارش آرمان تبریز- دفع علف های هرز، ترمیم تشتک، سر زنی چمن و حاشیه زنی، هرس درختان، آبیاری مرتب درختان و … از جمله ی اقدامات واحد فضای سبز شهرداری این منطقه برای ساماندهی فضاهای سبز و بوستانهای سطح حوزه است.

 بر اساس این گزارش، کاشت انواع درختان، بذر پاشی و گلکاری گسترده در گذرها و شریانهای اصلی شهرک خاوران، با اولویت صرفه جوئی در هزینه ها، از دیگر اقداماتی است که در این خصوص در حال اجراست.

گفتنی است ترمیم و بازپیرائی فضای های سبز به اندازه ی ایجاد آن دارای اهمیت می باشد. از اینرو با نظارت مداوم اکیپ های فضای سبز شهرداری منطقه ۹ تبریز و شناسائی نقاط آسیب دیده و مرمت بموقع و مستمر در راستای ارتقاء سطح کیفی و توسعه ی فضای سبز گام های عملی در این منطقه برداشته می شود