رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز؛ استقبال مردم از پویش در خانه بخوانیم ماندگار است
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز؛ استقبال مردم از پویش در خانه بخوانیم ماندگار است
آرمان تبریز-رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، استقبال مردم و شهروندان از پویش در خانه بخوانیم را از جمله اتفاقات ماندگار و ارزشمند مجموعه فرهنگی شهرداری تبریز دانست.

آرمان تبریز-رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، استقبال مردم و شهروندان از پویش در خانه بخوانیم را از جمله اتفاقات ماندگار و ارزشمند مجموعه فرهنگی شهرداری تبریز دانست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،شکور اکبرنژاد در مراسم قرعه کشی پویش کتابخوانی در خانه بخوانیم، ضمن بیان این مطلب از توجه صورت گرفته به مقوله کتاب و مطالعه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه کرونا فرصتی مناسب برای ارزیابی وضعیت فعلی آدمی در جهان هستی ایجاد کرد، افزود: پویش در خانه بخوانیم به عنوان تلاشی فرهنگی، با منابعی که در اختیار شهروندان و شرکت کنندگان گذاشته بود، این فرصت را بیشتر مورد توجه قرار داد.
وی افزود: متاسفانه برخورد آدمی در دهه ها و سدهای گذشته با طبیعت، بسیار ناصواب بوده است و این تهدید باعث شد تا محیط زیست ما را نسبت به کرده‌های خودمان به طبیعت آگاه تر کند.

اکبرنژاد اظهار داشت: شاید بتوان گفت ویروس کرونا پاسخ طبیعت به اقدامات ما بود تا خردمندانه آن را شناسایی و با آن مواجهه کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: انتخاب کتاب برای این دوران یعنی دوران تفکر آدمی در برخورد او با طبیعت، انتخاب هوشمندانه ای است و این کمپین از این جهت توانست افق درخشانی در این راستا ترسیم نماید.

گفتنی است این برنامه، با قرعه کشی در سه مرحله بین ۹۹ نفر از شرکت کنندگان در دو بخش “نوجوان” و ” رمضان” دنبال و اسامی برگزیده های هر بخش به صورت مجازی اعلام شد.
برنامه اختتامیه کَصورت زنده و از کانال اینستاگرامی شهریار نیوز پخش شد و روند قرعه کشی به صورت رندم و رایانه ای صورت گرفت تا از شفافیت مطلوب نیست برخوردار باشد.