تعداد ۳۵ مرکز شبکه تعاونیهای روستایی استان برای امر خرید گندم سال ۹۹ تعیین شده است
تعداد ۳۵ مرکز شبکه تعاونیهای روستایی استان برای امر خرید گندم سال ۹۹ تعیین شده است
آرمان تبریز-مدیر سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی گفت: دومین جلسه کمیته خرید گندم استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

آرمان تبریز-مدیر سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی گفت: دومین جلسه کمیته خرید گندم استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛ مهندس علی اکبر نژادرضا در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: دومین جلسه کمیته خرید تضمینی گندم استان روز ۲۹ اردیبهشت در اتاق جلسه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور مدیریت تعاون روستایی، معاون فنی و بازرگانی و مدیرعامل اتحادیه استان و سایر اعضا کمیته به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شد.

وی، ادامه داد: براساس پیش بینی سازمان جهادکشاورزی در سال ۹۹ مقدار ۸۳۴ هزارتن گندم در سطح استان تولید شده است که ۵۳۰ هزارتن بصورت تضمینی توسط مراکز خرید اداره کل غله و شبکه تعاونیهای روستایی استان خریداری خواهد شد.

مهندس نژادرضا اظهار نمود: مراکز خرید شبکه تعاونیهای روستایی استان که دارای کد می باشند به تعداد ۳۵ مرکز برای امر خرید گندم سال ۹۹ تعیین و مقرر شد تا شروع خرید، کارشناسان جهادکشاورزی و غله و تعاون روستائی بررسی و در صورت نیاز تا ۴۲ مرکز افزایش یابد و یا مراکز فرعی ایجاد شود.