شهردار منطقه ۹ تبریز: شهرداری منطقه۹تبریز رویکرد متناسب با نیازهای منطقه را در پیش گرفته است
شهردار منطقه ۹ تبریز: شهرداری منطقه۹تبریز رویکرد متناسب با نیازهای منطقه را در پیش گرفته است
آرمان تبریز-سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در سطح حوزه شهرداری منطقه۹ از برخی پروژه های عمرانی خاوران بازدید کرد و گفت: پیشرفت قابل ملاحظه شهرک خاوران در سایه تمهیدات و برنامه ریزی های شهرداری است.

آرمان تبریز-سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در سطح حوزه شهرداری منطقه۹ از برخی پروژه های عمرانی خاوران بازدید کرد و گفت: پیشرفت قابل ملاحظه شهرک خاوران در سایه تمهیدات و برنامه ریزی های شهرداری است.

به گزارش خبرنگار ما؛ کریم صادق زاده عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، با حضور در سطح حوزه ی شهرداری منطقه۹ به همراه نسیانی شهردار و جمعی از معاونین و مدیران منطقه، از پروژه های عمرانی شهرک خاوران بازدید کرد.

در این بازدید،مهندس بهرام نسیانی با تشریح تعداد و میزان پیشرفت پروژه های در حال اجرای منطقه، سال۹۹ را سال عمران و آبادانی برای شهرک خاوران دانست و اظهار داشت: شهرداری منطقه۹ با فعالیت های گسترده و عمده در دو حوزه ی عمران و فضای سبز، رویکرد متناسب با نیازهای منطقه و شهرک خاوران را در پیش گرفته است.

سخنگوی شورای شهر در بازدید از پروژه های آسفالت ریزی اساسی خیابان های ۱۸ متری یکم و دوم خاوران، ساختمان ایستگاه آتش نشانی خاوران و همچنین آماده سازی بلوار۶۵ متری خاوران؛ با ابراز رضایت از مجموعه اقدامات انجام شده و در تمجید از فعالیت های عمرانی و خدماتی منطقه اظهار داشت: خوشبختانه در سایه ی تهمیدات و برنامه ریزی های صورت گرفته ، شاهد پیشرفت ملموس در شهرک خاوران هستیم و چهره ی این شهرک در نتیجه ی ساخت و سازها و اجرای پروژه های ماندگار، متحول گردیده است.

گفتنی است در حاشیه ی بازدید از بلوار۶۵ متری خاوران و کاشت انبوه درختان، یک اصله درخت توسط صادقزاده غرس شد.