برنامه کاری قطارشهری تبریز در سال ٩٨ اعلام شد
برنامه کاری قطارشهری تبریز در سال ٩٨ اعلام شد
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز برنامه کاری این مجموعه را در سال جدید تشریح کرد.

 

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز برنامه کاری این مجموعه را در سال جدید تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ سعید بشیریان با تبریک آغاز سال نو، اظهار داشت: از ۵ فروردین مترو فعالیت کاری خود را در سال جدید آغاز خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری در تشریح ساعات کاری این مجموعه افزود: مترو در روزهای عادی از ساعت ۶:٣٠ الی ٢٠ و در روزهای جمعه از ساعت ١١:٣٠ الی ١۵ آماده خدمات رسانی به شهروندان خواهد بود.
بشیریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد پذیرش مسافر در مترو ، از شهروندان خواست با رعایت آداب فرهنگی در مواقع ازدحام مسافر، مجموعه قطارشهری را در ارائه خدمات بهینه یاری فرمایند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز، حضور آقایان در واگن بانوان را مصداق تعدی به حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت: از بانوان درخواست می کنم در مواقع ازدحام مسافر واگن مختص خود را برای سفر انتخاب کنند.