تحقق شعار ” جهش تولید” با تربیت و آموزش نیروی کار ماهر و فعال امکان پذیر است.
تحقق شعار ” جهش تولید” با تربیت و آموزش نیروی کار ماهر و فعال امکان پذیر است.
آرمان تبریز-دکتر رضا وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با دکتر جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی دیدار و در خصوص سیاست های پیش روی آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت و گو کرد.

آرمان تبریز-دکتر رضا وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با دکتر جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی دیدار و در خصوص سیاست های پیش روی آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،علی جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ضمن تبریک و انتصاب دکتر وکالتی به سمت مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، عملکرد این اداره کل را در امر آموزش در حوزه های مهارتی در استان را رضایت بخش و مثمرثمر دانست .
وی، با اشاره به شورای مهارت که به پیشنهاد اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در استان تشکیل شد، این شورا و مصوبات حاصل از آن را در جهت پیشبرد اهداف سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور و فرهنگ سازی مناسب در زمینه آموزش‌های مهارتی در استان را بسیار حائز اهمیت دانست.
جهانگیری با اشاره به صنعتی بودن و وجود جوانان با استعداد در استان، تحقق شعار سال که به فرموده مقام معظم رهبری به سال ” جهش تولید ” نامگذاری گردیده را وجود نیروی کار ماهر و متخصص در تمامی حوزه‌ها دانست.
در این دیدار دکتر وکالتی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به کیفیت بخشی در امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد.
وی گفت: در زمان تعطیلی کارگاه های آموزشی این اداره کل به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، آموزش‌های مهارتی توسط مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان به صورت مجازی درحال انجام بود و از نظر ما آموزش هیچ گاه تعطیل شدنی نیست.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با اشاره به بحث فرهنگ سازی در خصوص آموزش‌های مهارتی در جامعه و تغییرات سریع تکنولوژی در دنیای کنونی گفت: متاسفانه بحث آموزش‌های مهارتی آنچنان که باید در جامعه جدی گرفته نشده است و این نیازمند همکاری و توجه بیش از پیش رسانه‌ها به امر آموزش های مهارتی در جامعه کنونی است.
وکالتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه صنایع گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با تعامل و همکاری با صنایع استان در قالب ایجاد مراکز جوار صنعت، به توسعه مراکز آموزشی در استان پرداخته است.
وی خاطر نشان ساخت: آموزش در محل و توسط خود صنایع برای بهره‌وری نیروی کار ماهر، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.