کاشت ۵۵۷۰ اصله نهال درخت و درختچه در حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز
کاشت ۵۵۷۰ اصله نهال درخت و درختچه در حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز
 آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز از کاشت ۵۵۷۰ اصله نهال درخت و درختچه در حوزه شهرداری این منطقه خبر داد و گفت: توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز در شرق تبریز، تلطیف و پاکسازی هوای شهر را درپی خواهد داشت.
 آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز از کاشت ۵۵۷۰ اصله نهال درخت و درختچه در حوزه شهرداری این منطقه خبر داد و گفت: توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز در شرق تبریز، تلطیف و پاکسازی هوای شهر را درپی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نسیانی اظهار داشت: در ادامه ی نهضت کاشت ۱ میلیون اصله درخت در سالجاری، طی هفته های اخیر، تعداد۴۳۹۲ اصله درختچه و ۱۱۸۷ اصله درخت توسط تلاشگران فضای سبز، در سطح حوزه کاشت شده است.

شهردار منطقه۹ افزود: کاشت این درختان در پارک مسافر، و بخش هائی از تفرجگاه ائل باغی اجرا گردیده است و این عملیات طی هفته های آینده نیز استمرار خواهد داشت.

نسیانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با بهره برداری از نخستین منبع آبی خاوران در سال گذشته، که آب آن با جمع شدن روان آبها و آبهای سطحی تأمین می شود، مشکلی در تأمین آب فضای سبز بوستان ها و پارک های منطقه نخواهیم داشت.

شهردار منطقه۹ افزود: با توسعه ی کمی و کیفی فضاهای سبز و کاشت گونه های مختلف درختان در تفرجگاه ائل باغی بعنوان بزرگترین پارک سطح حوزه،  این تفرجگاه با مهیا شدن شرایط ایده آل و مطلوب، بعنوان ریه ی تنفسی شرق تبریز، تلطیف و پاکسازی هوای شهر تبریز را ممکن خواهد ساخت.