مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: مجموعه مراکز معاینه فنی عملکرد بهینه ای دارد
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز: مجموعه مراکز معاینه فنی عملکرد بهینه ای دارد
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: افزایش آمار مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی نشان از عملکرد بهینه سامانه سیمفا، سیاست گذاری سازمان ترافیک و مجموعه مراکز معاینه فنی دارد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: افزایش آمار مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی نشان از عملکرد بهینه سامانه سیمفا، سیاست گذاری سازمان ترافیک و مجموعه مراکز معاینه فنی دارد.

به گزارش خبرنگارما؛ اصغر آدی بیگ امروز با اعلام مطلب فوق، اظهار کرد: با نگاهی اجمالی به عملکرد یکساله مراکز معاینه فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، مشخص می شود که افزایش آمار مراجعان به مراکز معاینه فنی نشان از عملکرد بهینه سامانه سیمفا، سیاست گذاری سازمان ترافیک و مجموعه مراکز معاینه فنی دارد.

او با اشاره به آمار و عملکرد مراکز معاینه فنی در سال ۹۸ عنوان کرد: تعداد ۲۱۴ هزار و ۳۲۶ خودرو بنزینی و ۳۵ هزار و ۸۴۸ خودرو گاز سوز به مراکز ششگانه معاینه فنی مراجعه و پس از انجام تست های لازم برگ معاینه فنی دریافت کرده اند.