۱۲۲۰ تن آسفالت ریزی اساسی در محلات و معابر شهرک خاوران
۱۲۲۰ تن آسفالت ریزی اساسی در محلات و معابر شهرک خاوران
آرمان تبریز-در راستای تکمیل نواقصات محلات شهرک خاوران آسفالت ریزی خیابان های ۱۲ متری ۵۶ ، ۱۲ متری ۶۴ و ۱۸ متری پنجم شهرک خاوران توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حال اجراست.

آرمان تبریز-در راستای تکمیل نواقصات محلات شهرک خاوران آسفالت ریزی خیابان های ۱۲ متری ۵۶ ، ۱۲ متری ۶۴ و ۱۸ متری پنجم شهرک خاوران توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نسیانی شهردار منطقه۹ با اعلام این خبر اظهار داشت: در ادامه عملیات آسفالت ریزی محلات و معابر شهرک خاوران طی دو روز اخیر، ۱۲۲۰ تن آسفالت درخیابان های ۱۲ متری ۵۶ ، ۱۲ متری ۶۴ و ۱۸ متری پنجم شهرک خاوران توسط پیمانکاران معاونت فنی و عمرانی منطقه توزیع شده است.

وی افزود: در نتیجه ی بررسی مسائل و مشکلات عمرانی شهرک خاوران و نیز در راستای رضایتمندی شهروندان ساکن، نواقصات عمرانی محلات این شهرک جدید الاحداث مرتفع می شود.

شهردار منطقه ۹ تصریح کرد: به دلیل شرایط جوی ، فصل بارندگی و همچنین موقعیت ویژه این منطقه به لحاظ جغرافیایی تلاش می شود در روزهایی که شرایط جوی مساعد بوده نسبت به آسفالت ریزی اساسی و اصولی در سطح منطقه اقدام گردد.

نسیانی خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای عملیات گسترده ی انشعاب رسانی برای منازل شهروندان و ایجاد نوارهای حفاری، اجرای آسفالت محلات مسکونی با تاخیر روبرو شده بود که با شروع جمعیت پذیری و افزایش تراکم جمعیتی در این شهرک و  در پاسخ به مطالبه ی شهروندان ساکن در محلات مذکور، آسفالت اساسی معابریاد شده که سکونت حداکثری شهروندان محترم را دارا می باشد ، آغاز گردید.