تداوم قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم مسیل جانقور دره سی
تداوم قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم مسیل جانقور دره سی
آرمان تبریز-با مشارکت امور آب شهرستان تبریز و معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز چندین مورد ساخت و ساز غیر مجاز واقع در حریم مسیل جانقور دره سی قلع و قمع شد.

آرمان تبریز-با مشارکت امور آب شهرستان تبریز و معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز چندین مورد ساخت و ساز غیر مجاز واقع در حریم مسیل جانقور دره سی قلع و قمع شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بهرام نسیانی شهردار منطقه ۹ با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه و مسیل ها ، صیانت و حفاظت از حریم رودخانه ها و مجاری آب های سطحی صورت می گیرد.

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با ارگان های قضایی و انتظامی توسط امور آب شهرستان تبریز و با مشارکت معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه ، قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز واقع در حریم مسیل جانقور دره سی تداوم دارد.

شهردار منطقه ۹ تبریز اظهار داشت: بی شک شهروندان با رعایت قوانین و ضوابط موجود ضمن همراهی و مشارکت با شهرداری از بروز تخلفاتی اینچنین که در نهایت منجر به قلع و قمع می شود جلوگیری می نمایند.

نسیانی با اشاره به اینکه یکی از معضلات شهری ساخت و سازهای غیرمجاز است تصریح کرد: ساخت و ساز غیر مجاز، تخطی از قوانین، ضوابط شهرسازی و اصول فنی است که بی شک با عاملان اینگونه ساخت و سازها با جدیت و قاطعانه برخورد خواهد شد.