شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد: رشد ۳۱۳ درصدی پروانه های ساختمانی در شهرک مدرن خاوران
شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد: رشد ۳۱۳ درصدی پروانه های ساختمانی در شهرک مدرن خاوران
  آرمان تبریز-افزایش تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی در شهرک خاوران، حکایت از نبض مثبت ساخت و ساز در این شهرک جدید الاحداث دارد.

آرمان تبریز-افزایش تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی در شهرک خاوران، حکایت از نبض مثبت ساخت و ساز در این شهرک جدید الاحداث دارد.

به گزارش خبرنگار ما، بهرام نسیانی شهردار منطقه۹ اظهار داشت: تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی طی سال ۹۸، رشد مضاعفی نسبت به سال ۹۷  داشته است.

شهردار منطقه۹ افزود: طبق بررسیهای بعمل آمده، تعداد پروانه های ساختمانی سال۹۸  در مقایسه با سال ۹۷، برابر ۳۱۳ درصد رشد داشته و مساحت زیر بناء پروانه های ساختمانی نیز با ۳۱۰ درصد رشد، حکایت از نبض مثبت ساخت و ساز در این شهرک جدید الاحداث دارد.

نسیانی در تشریح علل این رشد قابل توجه خاطر نشان کرد: اجرای پروژه های هدفمند و برنامه ریزی شده مانند بسترسازی این شهرک جدید الاحداث بمنظور جمعیت پذیری، احداث و ساماندهی شریانها و گذرهای اصلی و فرعی، بستر سازی بمنظور جذب سرمایه در کاربری های شهری و فرا شهری اراضی منطقه، ایمن سازی کوی ها در برابر حوادث غیر مترقبه و از طرفی اجرای سیاست ها ی تشویقی شهرداری و شورای  اسلامی شهر، باعث گردیده که  رغبت سرمایه گذاران بخش مسکن جهت فعالیت در این منطقه جلب گردد.

شهردار منطقه۹ عنوان کرد: سیاست مدیریت شهرداری منطقه۹ همچون سال گذشته، فراهم ساختن بسترهای لازم بمنظور بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرک در آبادانی و توسعه ی کلانشهر تبریز می باشد و درصددیم با توانی مضاعف شاهد تداوم روند مثبت و رونق در ساخت و سازها ی این شهرک باشیم.