با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت صورت پذیرفت؛  تقدیر از کارکنان نمونه شرکت واحدتبریز و حومه
با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت صورت پذیرفت؛  تقدیر از کارکنان نمونه شرکت واحدتبریز و حومه
آرمان تبریز-باحضور مدیر عامل و معاونین از کارکنان نمونه شرکت با اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

آرمان تبریز-باحضور مدیر عامل و معاونین از کارکنان نمونه شرکت با اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار مادر تبریز؛ایمان غنی زاده سرپرست این شرکت در جمع تعدادی از کارکنان این شرکت که به مناسبت هفته کار و کارگر به عنوان کارکنان نمونه برگزیده شده بودند گفت:هوشمند سازی و استفاده از تکنولوژی روز در فعالیتهای شرکت در همه واحد ها بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این راستا راه اندازی سامانه الکترونیکی پرسنلی از اقدمات مهم این شرکت در روز های اخیر بوده است.
وی در ادامه همچنین توجه و رسیدگی بیشتر به رفاه کارکنان و همچنین اجرای سیاست شفاف سازی در شرکت را از دیگر برنامه های مهم دانست و تصریح کرد : با توجه به اهمیت نیروی انسانی در رشد و تعالی سازمانی ،ارزش نهادن به فعالیتهای کارکنانی که با تعهد و نظم و انظباط بیشتری در جهت تحقق اهداف شرکت تلاش می نمایند از مهمترین راهبردهای شرکت خواهد بود.
در پایان این مراسم با حضور مدیر عامل و معاونین از کارکنان نمونه شرکت با اهداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.