نشست هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال به صورت ویدیو کنفرانس درمس سونگون با مقام معظم رهبری
نشست هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال به صورت ویدیو کنفرانس درمس سونگون با مقام معظم رهبری
خبرگزاری آریا-نشست هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال در مورخ 17 اردیبهشت 1399در مجتمع مس سونگون که بعنوان واحد تولیدی نمونه سطح کشوری در سال 1398 انتخاب گردیده بود برگزار شد.

آرمان تبریز-نشست هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال در مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹در مجتمع مس سونگون که بعنوان واحد تولیدی نمونه سطح کشوری در سال ۱۳۹۸ انتخاب گردیده بود برگزار شد.

در این نشست هفت واحد تولیدی نمونه سطح کشوری و مقامات عالی رتبه کشوری به صورت ویدیو کنفرانس به صورت زنده نسبت به ارایه گزارش خدمت مقام معظم رهبری مدظله العالی پرداختند و بعد از آن حضرت آقا مطالب ارزشمندی پیرامون هفته کار و کارگر، تولید و ضرورت جهش در آن  اشاره کردند.