جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛ اصلاح طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛ اصلاح طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
آرمان تبریز-نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور را تصویب کردند.

آرمان تبریز-نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور موافقت کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح؛

* با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف ۱۹ بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به منظور رفع ایرادات اعلامی ردیف های ۱ و ۲ شورای نگهبان ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱- کلیه کارکنان قراردادی انجام کار معین که دارای حداقل ده‌ سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دانشگاه پیام نور هستند و رابطه قراردادی آنها تازمان لازم الاجراء‌شدن این قانون استمرار دارد، تا سقف ۳ هزار نفر با رعایت شرایط زیر به پیمانی تبدیل وضعیت می شوند:

الف- وجود پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بدون افزایش هرگونه پست سازمانی جدید

ب- داشتن شرایط احراز پستهای سازمانی تشکیلات تفصیلی مصوب دانشگاه

ج- کسب حد نصاب نمره لازم، که به تصویب هیأت امنای دانشگاه پیام نور می‌رسد، در آزمونی که توسط مرکز سنجش آزمون دانشگاه برگزار می شود

د- تأییدیه گزینش

تبصره: در صورتی که واجدین شرایط بیش از سقف ۳ هزار نفر باشند، اولویت تبدیل وضعیت با افراد دارای سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده ۴ این قانون است.

* با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف ۱۹ بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و اصلاح به عمل آمده در ماده ۱ ایراد اعلامی ردیف ۳ شورای نگهبان در مورد ماده ۳ مرتفع گردید.