جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با اولویت‌بندی و شیوه‌ها اصولی محقق می‌شود
جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با اولویت‌بندی و شیوه‌ها اصولی محقق می‌شود
آرمان تبریز-رئیس شورای شهر تبریز گفت: طی سال های اخیر کنترل و نظارت خوبی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز انجام یافته است.

آرمان تبریز-رئیس شورای شهر تبریز گفت: طی سال های اخیر کنترل و نظارت خوبی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز انجام یافته است.

به گزارش خبرنگار ما درتبریز؛ شهرام دبیری در جلسه کمیسیون شهرسازی اظهار داشت: ساخت و ساز غیرمجاز بخصوص در حریم شهرها موضوعی بوده که سال های سال است که با آن مواجه هستیم به طوری که در کشور ما بیش از دیگر کشور ها شاهد آن هستیم.
دبیری با تاکید بر لزوم ممانعت از این اقدامات، افزود: بخشی از این کنترل‌ها از سوی مهندسین ناظر و بخشی دیگر توسط ماموران شهرداری باید لحاظ شود. باید برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت بندی کرده و با حرکت اصولی مانع از این نوع ساخت و ساز شویم.
او تصریح کرد: برخی مواقع شاهد وجود ساخت و سازهایی هستیم که ساختمان از اساس وجود دارد ولی مالک می‌خواهد یک طبقه دیگر یا مغازه و غیره اضافه کند. در حالی که معتقدم باید جلوی همه ساخت و سازها گرفته شود، ولی خطر این مورد کمتر از ساختمانی است که از بنا خلاف ساخته می‌شود.