معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز خبر داد: تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز
معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز خبر داد: تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز
آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز از تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز خبر داد.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز از تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد حسین اسحقی در نخستین جلسه کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز، گفت: با توجه به اهمیت و اولویت پروژه پارک بزرگ تبریز، این معاونت بنا به دستور شهردار تبریز نسبت به تشکیل کمیته راهبردی با ترکیبی از ارگان های مختلف مرتبط اقدام کرده است.

او ادامه داد: این کمیته با همکاری اعضا و بر اساس وظایف تخصصی هر حوزه از طریق برگزاری جلسات منظم حداکثر تلاش خود را برای پیشبرد بهینه پروژه پارک بزرگ تبریز به عمل خواهد آورد.
اسحقی تعیین و تصویب سیاست های پیشبرد پروژه در ابعاد مختلف را از دیگر وظایف کمیته مزبور برشمرد و گفت: اهم وظایف کمیته راهبردی پارک بزرگ تبریز، بررسی و تصویب سیاست‌های پیشبرد پروژه در ابعاد مختلف فنی و اجرایی، مالی و تکنولوژی و همچنین بررسی و تصویب شیوه های اجرایی پروژه و سازماندهی و ساختار آن بر اساس پیشنهاد اعضای کمیته یا مجری طرح است.

در نخستین جلسه کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز و اعضای این کمیته، پس از ارائه توضیحات نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء (مجری پروژه) در خصوص روند طی شده در نحوه انتخاب مشاوران حوزه های آب، شهرسازی و نیز مشاور هماهنگ کننده، هر یک از مشاوران منتخب مذکور نکته نظرات خود در حوزه های تخصصی مربوطه را ارائه و نهایتا با توجه به طرح و بررسی اعضا هیئت راهبردی پارک بزرگ، مشاوران منتخب تایید و مورد تصویب اعضا قرار گرفتند.