علیرغم قطع فعالیتهای اجرائی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، تعهدات قبلی ستاد به قوت خود باقی است
علیرغم قطع فعالیتهای اجرائی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، تعهدات قبلی ستاد به قوت خود باقی است
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ارجاع تبصره 4 به کارگروه امور زیربنائی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، موجب اطاله وقت و طولانی شدن فرآیند مربوطه می گردد .

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ارجاع تبصره ۴ به کارگروه امور زیربنائی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، موجب اطاله وقت و طولانی شدن فرآیند مربوطه می گردد .

به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی و بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: در یک واحد گلخانه ای ، فرد متقاضی مجبور است برای ساخت یک انباری به مساحت ۲۰ مترمربع در واحد تولیدی از ۱۲ جای دیگر نیز استعلام بگیرد که این امر ضمن طولانی تر کردن فرآیند احداث و راه اندازی واحد تولیدی؛ موجب تحمیل هزینه های اضافی به تولیدکننده می گردد.

وی، ادامه داد: لذا بایستی تمهیدات مقتضی در راستای تسهیل و تسریع اجرای مصوبات تبصره ۴ تصمیم گیری و اتخاذ شود.

مهندس فتحی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد تا مصوبات کارگروه امور زیربنائی به شرط داشتن موافقت تبصره یک ماده یک، جزو مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گیرند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود با خاطرنشان ساختن این موضوع که فعالیت ها و مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه قطع و راکد مانده است، تصریح نمود: علیرغم قطع فعالیت های اجرائی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، تعهدات قبلی ستاد کماکان به قوت خود باقی است، اعتبارات تخصیصی باید از سایر منابع تامین و بدهی سالهای گذشته پیمانکاران پرداخت گردد.