تحقق ۳۳ هزار میلیون ریالی درآمدهای عمومی آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸
تحقق ۳۳ هزار میلیون ریالی درآمدهای عمومی آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸
آرمان تبریز-رئیس سازمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: درآمدهای عمومی استان در سال 1398 از 33 هزار و 950 میلیون ریال فراتر رفت.

آرمان تبریز-رئیس سازمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: درآمدهای عمومی استان در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ هزار و ۹۵۰ میلیون ریال فراتر رفت.
به گزاش خبرنگار ما در تبریز؛داوود بهبودی در حاشیه نخستین جلسه مجازی شورای برنامه ریزی، توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۹ در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ از درآمدهای مالیاتی استان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تحقق یافت.
وی افزود: از رقم مصوب حدود سه هزار و ۷۴۰ میلیارد ریالی سایر درآمدهای استان نیز حدود ۶۰ درصد یعنی بالغ بر دوهزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته تحقق یافت.
بهبودی توضیح داد: در این جلسه عملکرد بودجه استان در سه بخش درآمد، اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت؛ بر این اساس درآمدهای عمومی استان به رقم ۳۳ هزرار و ۹۵۰ میلیون ریال بالغ گردید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: همچنین رقم ۶ هزار و ۳۳ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای (جاری) و بالغ بر پنج هزار و ۷۷۲ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به اجرای پروژه های عمرانی استان اختصاص یافت.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: اعتبارات پروژه ها و دستگاه های ملی در ارقام مذکور لحاظ نشده است که با در نظر گرفتن آنها مجموع اعتبارات از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر می رود.
بهبودی یادآور شد: در این جلسه پروژه های پیشنهادی استان برای تحقق شعار جهش تولید طرح و مقرر شد برای تصویب نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ابراز داشت: عملکرد سال ۹۸ و پروژه های پیشنهادی سال ۹۹ اقتصاد مقاومتی استان نیز از دیگر موارد مطروحه در جلسه امروز بود.
وی افزود: در این جلسه ۱۲ مصوبه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست مورد طرح، بررسی و تصویب قرار گرفت.