پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم
آرمان تبریز-دکتر صومی با ارسالی پیامی فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر مطهری و روز معلم را تبریک گفت.

آرمان تبریز-دکتر صومی با ارسالی پیامی فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر مطهری و روز معلم را تبریک گفت.

دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ارسال کارت تبریک الکترونیکی فرا رسیدن سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و هفته معلم را به کلیه اساتید واعضای هیأت علمی دانشگاه تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی پیام صادره به شرح ذیل است.