برگزاری نشست تخصصی “رویکرد سازمان ها در مواجهه با بیماری های نوظهور” در ارس
برگزاری نشست تخصصی “رویکرد سازمان ها در مواجهه با بیماری های نوظهور” در ارس
آرمان تبریز-نشست تخصصی "رویکرد سازمان ها در مواجهه با بیماری های نوظهور" بصورت آنلاین در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
آرمان تبریز-نشست تخصصی “رویکرد سازمان ها در مواجهه با بیماری های نوظهور” بصورت آنلاین در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این نشست با هدف افزایش آگاهی مدیران و کارکنان دولت و کاهش صدمات ناشی از این بحران در نظام اداری در تاریخ دهم اردیبهشت ماه در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

این نشست با همکاری سازمان منطقه ازاد ارس با مرکز آموزش مدیریت دولتی برای سطوح معاونین و مدیران ارس بصورت آنلاین برگزار گردید.