تولید ۲۰۳ هزار گل نشایی در گلخانه های شهرداری منطقه ۷ تبریز
تولید ۲۰۳ هزار گل نشایی در گلخانه های شهرداری منطقه ۷ تبریز
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز از تولید ۲۰۳ هزار گل نشایی طی پنج ماه در گلخانه های سطح حوزه خبر داد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز از تولید ۲۰۳ هزار گل نشایی طی پنج ماه در گلخانه های سطح حوزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز اکبر پورخردمند در تشریح این خبر گفت: تولید انواع گل نشایی از آذرماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد که تا پایان فروردین ماه سال جاری ۲۰۳ هزار تولید داشته است.

وی از افزایش تولیدات گلخانه ای نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: شهرداری منطقه هفت سعی بر خودکفایی در حوزه تولیدات گلخانه ای دارد و در این راستا اقدام به تولید و پرورش ۴۰ هزار گل داودی کرده و با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی پرورش آنها را در فضای باز و خارج از گلخانه انجام می شود که به لحاظ بصری نیز نمایی زیبا را در محدوده گلخانه ها بوجود آورده است.

پورخردمند با اشاره به اینکه گل های داودی برای کاشت در شهریور ماه آماده می شوند، افزود: گلخانه های سطح حوزه تکثیر رز و درخچه های زینتی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند و در این راستا اقدام به پرورش پنج هزار گل رز و درخچه های زینتی کرده اند که این رقم افزایش نیز خواهد یافت.

شهردار منطقه ۷ رونق و افزایش تولیدات گلخانه ای را قدمی موثر در راستای صرفه جویی در هزینه ها، اشتغال زایی و توجه به تولیدات داخلی عنوان کرد و افزود: تولید سالانه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۵۰ هزار گل نشایی بود که در سال جاری این تولید یک و نیم برابر ظرفیت گلخانه های سطح منطقه شده است.