تقدیر وتشکر استاندار آذربایجانشرقی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تقدیر وتشکر استاندار آذربایجانشرقی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای پیشبرد اهداف شورای هماهنگی با مواد مخدر استان با اهداء لوح سپاسی تقدیر به عمل آورد.

 

آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای پیشبرد اهداف شورای هماهنگی با مواد مخدر استان با اهداء لوح سپاسی تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ما ،دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی با اهداء لوح سپاسی از دکتر محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای همکاری ، مساعدت وتلاشهای ارزنده رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پیشبرد اهداف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بویژه مرکز نگهداری ودرمان ماده ۱۶ وحمایت از بیماران آن تقدیر وتشکر کرد.

متن لوح بدین شرح می باشد.: