تجلیل از پرستاران و کادر درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
تجلیل از پرستاران و کادر درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
آرمان تبریز-طی مراسمی از پرستاران و کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

آرمان تبریز-طی مراسمی از پرستاران و کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تجلیل و قدردانی بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛درآئین گرامی داشت مقام پرستار و جانفشانی های کادر درمان از پرسنل پرستاری مرکزآموزشی درمانی امام رضا(ع) تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم از پرستاران و کادر درمانی در گیر با کرونا ویروس که از آغاز بحران کرونا ویروس همواره مدافع سلامتی همنوعان بوده و خستگی را برای خود بی معنی توصیف می کنند، تجلیل و قدردانی بعمل آمد.