شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد؛ شروع عملیات آسفالت ریزی خیابان دانش و نظام پزشکی در شهرک خاوران
شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد؛ شروع عملیات آسفالت ریزی خیابان دانش و نظام پزشکی در شهرک خاوران
آرمان تبریز-در راستای تکمیل نواقصات محلات شهرک خاوران آسفالت ریزی خیابان های دانش و نظام پزشکی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ تبریز آغاز شد.

آرمان تبریز-در راستای تکمیل نواقصات محلات شهرک خاوران آسفالت ریزی خیابان های دانش و نظام پزشکی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهرام نسیانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در نتیجه ی بررسی مسائل و مشکلات عمرانی شهرک خاوران و نیز در راستای رضایتمندی شهروندان ساکن، نواقصات عمرانی محلات این شهرک جدید الاحداث مرتفع می شود.

شهردار منطقه۹ افزود: بر این اساس، بعداز اتمام عملیات زیر سازی خیابان های دانش و نظام پزشکی توسط پیمانکاران عمرانی ، عملیات آسفالت ریزی این محلات شروع شده است.

وی تصریح کرد: آسفالت ریزی بیندر در این مسیر به طول ۱۸۰ متر ، عرض ۱۲ متر و با حجم ۲۸۰ تن آسفالت در حال اجراست.

 نسیانی خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای عملیات گسترده ی انشعاب رسانی برای منازل شهروندان و ایجاد نوارهای حفاری، اجرای آسفالت محلات مسکونی با تاخیر روبرو شده بود که با شروع جمعیت پذیری و افزایش تراکم جمعیتی در این شهرک و  در پاسخ به مطالبه ی شهروندان ساکن در محلات مذکور، آسفالت اساسی معابریاد شده که سکونت حداکثری شهروندان محترم را دارا می باشد ، آغاز شد.