برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت توزیع برق تبریز
برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت توزیع برق تبریز
 آرمان تبریز-جلسه شوراي مديران و معاونين شركت توزيع نيروي برق تبريز در روزهاي آخر اسفند ماه با حضور كليه معاونين و مديران شركت تشكيل شد.

 

آرمان تبریز-جلسه شورای مدیران و معاونین شرکت توزیع نیروی برق تبریز در روزهای آخر اسفند ماه با حضور کلیه معاونین و مدیران شرکت تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بخش عمده ای از مباحث طرح شده در جلسه متمرکز به بررسی عملکرد شرکت در حوزه های مختلف ( بهره برداری، خدمات مشترکین، مهندسی و برنامه ریزی و …. ) بوده است و روند شاخص های کلیدی و عملکردی شرکت طی چند سال گذشته تا کنون مرور شد.

در این جلسه نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شرکت به تفکیک مناطق و امورهای بهره برداری شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

برخی از شاخصهای عملکردی از قبیل میزان قرائت کنتورها از طریق پروب، تست لوازم اندازه گیری سنگین، SAIFI ، CAIDI ، SSIDI ، AENS ، نرخ انرژی توزیع نشده، گسترش قابلیت پایش و مانیتورینگ و قابلیت فرمان از راه دور، توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات، توسعه بهره گیری از فناوری های تجهیزاتی و متوسط طول عمر اجرای پروژه ها که دارای روند مناسب و بهبود بوده اند.

همچنین برخی دیگر از شاخص های عملکردی از قبیل متوسط زمان نصب انشعابات، سرویس تاسیسات توزیع، وصول مطالبات انرژی و …جزو نقاط قابل بهبود شرکت قرار دارند و می بایست در سال آتی همت و تلاش بیشتری در این زمینه ها صورت گیرد.

پس از مرور تحقق اهداف و برنامه های شرکت حضار به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود درخصوص عملکرد سال جاری و نیز برنامه های سال آتی پرداختند و تمامی مدیران و معاونین هم قول شدند تا در سال آتی برای تحقق اهداف و برنامه های طرح ریزی شده نهایت اهتمام و کوشش را بکار ببندند تا خدمتی شایسته به مردم عزیز و شریف تبریز و سایر حوزه عملیاتی شرکت ارائه نمایند.