انتصاب سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی
انتصاب سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی
 آرمان تبریز- طی حکمی از سوی حمید رضا جانباز رییس مجمع عمومی و مدیر عامل  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مهندس علیرضا ایمانلو با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی منصوب شد و مهندس علی صمدنژاد رییس هییت مدیره و مدیر عامل سابق شرکت آبفار آذربایجان شرقی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

آرمان تبریز- طی حکمی از سوی حمید رضا جانباز رییس مجمع عمومی و مدیر عامل  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مهندس علیرضا ایمانلو با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی منصوب شد و مهندس علی صمدنژاد رییس هییت مدیره و مدیر عامل سابق شرکت آبفار آذربایجان شرقی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.