هدایت تبریز به‌سوی شهر هوشمندمورد تاکیداعضای شورای شهر تبریز است
هدایت تبریز به‌سوی شهر هوشمندمورد تاکیداعضای شورای شهر تبریز است
آرمان تبریز-رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: هوشمندسازی تجهیزات ترافیک گامی مهم در راستای کاهش ناهنجاری های ترافیک شهر تبریز است.

آرمان تبریز-رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: هوشمندسازی تجهیزات ترافیک گامی مهم در راستای کاهش ناهنجاری های ترافیک شهر تبریز است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛شهرام دبیری با اشاره به لزوم هوشمندسازی شهر، اظهار کرد: هدایت تبریز به‌سوی شهر هوشمند، موضوعی است که مورد تاکید و انتظار اعضای شورای شهر تبریز است.

او با بیان اینکه شورای پنجم برای سیستم حمل و نقل اهمیت خاصی قایل است، عنوان کرد: افزایش بودجه حمل و نقل در سال گذشته و سال جاری بیانگر این است که شورای اسلامی شهر به موضوع مهم سیستم حمل و نقل توجه ویژه ای دارد.

دبیری گفت: با افزایش تعداد دوربین های نظارتی در سال ۹۸ و همچنین نصب ۴۰ دوربین پلاک خوان و ثبت سرعت در سال جاری که در حال اجرا است، موضوع مهم هوشمندسازی در ترافیک محقق می شود.