موانع و مشکلات ضمانت بانکی پاکبانان حل می شود
موانع و مشکلات ضمانت بانکی پاکبانان حل می شود
آرمان تبریز-دیرعامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز از جلسه مشترک با وظیفه، سرپرست شمال غرب بانک شهر و صفری نماینده کل پاکبانان شهرداری تبریز در خصوص حل موضوع ضمانت بانکی پاکبانان خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز از جلسه مشترک با وظیفه، سرپرست شمال غرب بانک شهر و صفری نماینده کل پاکبانان شهرداری تبریز در خصوص حل موضوع ضمانت بانکی پاکبانان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علیرضا اصغری در این خصوص گفت : در این نشست مقرر شد تا موانع و مشکلات ضمانت بانکی پاکبانان طی یک هفته پیش رو توسط کارشناسان بانک شهر بررسی و رفع شود و در جلسه ای که در هفته آینده برگزار می‌شود مطرح شود.

اصغری افزود : در این جلسه مقرر شد تا با رفع موانع موجود برای برخورداری از تسهیلات بانکی، پاکبانان بتوانند به صورت ضربدری برای برداشت وام ضامن همدیگر شوند.

علی وظیفه سرپرست شمال غرب بانک شهر نیز قول مساعد داد تا موانع موجود برای ضمانت بانکی پاکبانان را رفع کند تا پاکبانان نیز بتوانند به راحتی از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

وظیفه در آخر از پیش قدم شدن اصغری برای رفع مشکلات پاکبانان ابراز خرسندی نمود و از همکاری صمیمانه این مدیر لایق تشکر و قدردانی کرد.