اوراسیا فرصت جدیدی برای توسعه تعاملات اقتصادی ارس با قفقاز است
اوراسیا فرصت جدیدی برای توسعه تعاملات اقتصادی ارس با قفقاز است
آرمان تبریز-عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس گفت: اوراسیا ظرفیت جدیدی است که ارس می تواند از آن برای افزایش تعاملات اقتصادی با قفقاز و توسعه صادرات استفاده کند.

آرمان تبریز-عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس گفت: اوراسیا ظرفیت جدیدی است که ارس می تواند از آن برای افزایش تعاملات اقتصادی با قفقاز و توسعه صادرات استفاده کند.

به گزارش خبرنگار ما، غلامحسین کریمی در مراسم تودیع و معارفه مدیریت قفقاز ارس با اشاره به اینکه حجم تجارت و سرمایه گذاری در حوزه قفقاز راضی کننده نیست گفت: ضروری است با ارائه برنامه های کارشناسی شده، از ظرفیتی که کشورهای حوزه قفقاز و روسیه برای ارتباط با کشورهای اروپایی دارند برای توسعه اقتصادی، تجارت و صادرات از مرزهای ارس استفاده شود تا زمینه ساز دستاوردهای بی نظیر در رشد صادرات و ارز آوری و تبع آن توسعه منطقه شود.

کریمی با اشاره به بازارهای گسترده کشورهای حوزه قفقاز اظهار کرد: دسترسی به این بازار می تواند در چارچوب کالاهای صادراتی نقش آفرینی جدی داشته باشد و بازار قابل توجهی برای کالاهای صادراتی منطقه ازاد ارس و جذب سرمایه گذار از این کشورها به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به نقش استراتژیک قفقاز و اهمیت و موقعیت خاصی که منطقه آزاد ارس با قفقاز دارد خاطرنشان کرد: حضور در بازارهای قفقاز یکی از مولفه های اساسی رشد اقتصادی ارس است که از مدیریت قفقاز انتظار داریم با ارائه راهکارها و برنامه های مناسب، بدنبال بستر سازی جهت حضور پررنگ تر و فعال سازی تعامل با این کشورها باشند.

گفتنی است مراسم تودیع و معارفه مدیر قفقاز سازمان منطقه آزاد ارس امروز با حضور معاونین و مدیران ارس برگزار شد و طی آن از زحمات اقای علیرضا جعفری مدیر سابق قفقاز تقدیر شد و اقای احمد حسن نژاد بعنوان مدیر جدید قفقاز منصوب شد.