روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مرکز درمانی امام رضا مطلوب است
روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مرکز درمانی امام رضا مطلوب است
آرمان تبریز-علیرضا اصغری، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تبريز طی بازدید صورت گرفته از مرکز درمانی امام رضا اقدامات این مرکز در عادی سازی پسماندهای بیمارستانی را مطلوب دانست.

آرمان تبریز-علیرضا اصغری، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز طی بازدید صورت گرفته از مرکز درمانی امام رضا اقدامات این مرکز در عادی سازی پسماندهای بیمارستانی را مطلوب دانست.

اصغری در این بازدید که به همراه نامدار رئیس مرکز درمانی امام رضا تبریز انجام شد مراحل عادی سازی پسماندهای بیمارستانی را بررسی کرده و از اقدامات این مرکز درمانی در عادی سازی پسماندهای بیمارستانی ابراز امیدواری و رضایت کرد.

وی افزود : در شرایط کنونی دقت بر عادی سازی پسماندهای بیمارستانی بیش از پیش دارای حساسیت است و واحدهای تولید کننده پسماندهای بیمارستانی باید نهایت سعی، تلاش و دقت را به کار ببرند تا ویروس‌ها و عفونت‌های موجود در این نوع پسماندها قبل از دفن به صورت کامل از بین بروند.

او در آخر از تلاش‌های بی وقفه و شبانه روزی کادرهای درمانی که جهادگران میدان مبارزه علیه کرونا ویروس هستند تشکر کرد و گفت : تمامی مراکز درمانی تبریز الالخصوص مرکز درمانی امام رضا (ع) نقش مهمی در کنترل ویروس کرونا دارند و شهروندان فهیم تبریزی قدردان ایثارگری‌های کادرهای درمانی هستند.