اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز آذربایجانشرقی درخصوص آموزش نحوه قرائت کارکرد کنتور گاز
اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز آذربایجانشرقی درخصوص آموزش نحوه قرائت کارکرد کنتور گاز
 آرمان تبریز- آموزش نحوه قرائت کارکرد کنتور گاز، توسط مشترکین و ثبت در سامانه امور مشترکین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعلام شد.

 آرمان تبریز- آموزش نحوه قرائت کارکرد کنتور گاز، توسط مشترکین و ثبت در سامانه امور مشترکین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعلام شد.
براساس اطلاعیه اخیر صادره ازسوی روابط عمومی شرکت گاز استان، در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، باهدف رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، قرائت و ثبت کارکردکنتورهای گاز مشترکین در دوره های مصرف ۴۵ روزه از تاریخ آخرین قرائت، تا اطلاع ثانوی به خود مشترکین واگذار گردیده است.
دراین اطلاعیه صادره تاکید شده است درصورت عدم قرائت و ثبت کارکرد کنتور توسط مشترکین، بناچار قبض علی الحساب صادر خواهد گردید.