سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  هر گونه فعالیت اتوبوسها منوط به تصمیم ستاد مقابله با کروناست
سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  هر گونه فعالیت اتوبوسها منوط به تصمیم ستاد مقابله با کروناست
آرمان تبریز-سلامتی تک تک شهروندان در اولویت بوده و با توجه به شرایط فعلی ((در خانه ماندن)) را پیشنهاد می کنیم.

آرمان تبریز-سلامتی تک تک شهروندان در اولویت بوده و با توجه به شرایط فعلی ((در خانه ماندن)) را پیشنهاد می کنیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس غنی زاده سرپرست این شرکت با اعلام این خبر گفت: هر گونه فعالیت ناوگان حمل و نقل شهری از جمله شرکت واحد منوط به تصمیم و ابلاغ ستاد محترم مقابله با کرونا می باشد.
غنی زاده افزود : هر گونه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی پس از مصوبه ستاد محترم مقابله با کرونا و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های مرتبط بهداشتی و بصورت یک سوم ناوگان و یا یک سوم ساعت کاری در روز شروع خواهد شد.
غنی زاده در ادامه گفت: مهمترین شرط فعالیت اتوبوسها، همکاری تمامی شهروندان عزیز و رعایت بهداشت فردی توسط مسافرین محترم، استفاده از دستکش و ماسک بصورت اجباری در داخل اتوبوسها، رعایت فاصله ی اجتماعی در ایستگاهها و داخل اتوبوس و نیز سرویس دهی با کمترین ظرفیت صندلی و در کل رعایت پروتکل ابلاغی وزارت محترم بهداشت خواهد بود.
وی در خاتمه تصریح کرد: برای شرکت واحد سلامتی تک تک شهروندان در اولویت بوده و با توجه به شرایط فعلی ((در خانه ماندن)) را پیشنهاد می کنیم.