روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی امسال بصورت مجازی برگزار می شود
روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی امسال بصورت مجازی برگزار می شود
آرمان تبریز-مدیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد ارس گفت: امسال روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی بصورت مجازی برگزار می شود.

آرمان تبریز-مدیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد ارس گفت: امسال روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی بصورت مجازی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ فاطمه منیری گفت: ۱۸ آوریل از طرفه موسسه ایکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه¬ های تاریخی) روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی نامگذاری شده است و این موسسه که مشاور تخصصی یونسکو در زمینه سایت های میراث جهانی است، هر سال بنا بر اقضا یک تم برای این روز جهانی پیشنهاد می¬کند که تم امسال را «فرهنگ های مشترک، میراث های مشترک و مسئولیت¬پذیری مشترک» انتخاب کرده است.

منیری افزود: ایکوموس که همه ساله مردم جهان را برای بزرگداشت این روز جهانی ترغیب می کرد، امسال با توجه به شیوع بحران کرونا و اتحاد جهانی برای مقابله با این بحران، اکیدا از مردم می خواهد که تمامی مراسم بزرگداشت بصورت مجازی برگزار شود و تمامی اشتراک گذاری ها با هشتگ ها همراهی شود.

وی گفت: سازمان منطقه آزاد ارس به عنوان عضوی از سازمان جهانی گردشگری UNWTO، شعار این سازمان یعنی «امروز در خانه بمان تا بتوانی فردا سفر کنی» را در برنامه ریزی ها مد نظر قرار داده است و در راستای حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی که شعار اصلی موسسه ایکوموس است و از طرفی متناسب با شرایط صنعت گردشگری در دوران بحران کرونا، اقدامات قابل توجهی برای توسعه گردشگری مجازی شروع کرده است.

لازم بذکر است بزرگداشت روز جهانی ۱۸ آوریل سال گذشته که با تم «مناظر روستایی» بود در روستای تاریخی گلفرج برگزار شد.