سردبیر مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز:مجله علمیِ پژوهش های فلسفی در باره بحران کرونا مقاله می پذیرد
سردبیر مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز:مجله علمیِ پژوهش های فلسفی در باره بحران کرونا مقاله می پذیرد
آرمان تبریز-مجله علمیِ پژوهش های فلسفی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز قصد دارد در قالب فراخوان مساله کرونا و بحران عظیم آن را از جنبه مختلف در زندگی بشر امروز مورد تحلیل و ارزیابی فلسفی قرار دهد.

آرمان تبریز-مجله علمیِ پژوهش های فلسفی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز قصد دارد در قالب فراخوان مساله کرونا و بحران عظیم آن را از جنبه مختلف در زندگی بشر امروز مورد تحلیل و ارزیابی فلسفی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریزدکتر محمد اصغری، سردبیر مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز با اعلام این مطلب، گفت: موضوعاتی که بحران ویروس کرونا  به آن دامن زده، چنان عظیم است که تنها با یک نگرش  و تحلیل فلسفی می توان به عمق آن آگاه شد.

سردبیر مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز در ادامه افزود: بیماری COVID 19 کرونا به معنای واقعی کلمه تمامی ابعاد زندگی بشر امروز را به چالش کشیده است و بحرانی جهانی در تمامی زمینه های (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، …) به وجود آورده است. اما حیات و زندگی انسان اصلی ترین هدف این ویروس است. لذا علوم انسانی و در رأس این علوم، فلسفه با نگاه جهانشول و عمیق خود می تواند عمق این بحران را تحلیل و ارزیابی نماید.

دکتر اصغری با بیان اینکه برای این فراخوان محورهایی تعیین شده که لزوما محدود به این موارد نیست و فیلسوفان و محققان حوزه فلسفه می توانند تحلیل های خود را در قالب مقاله به دفتر این مجله ارسال کنند، گفت: از جمله محورهای این فراخوان را فلسفه و مساله روز کرونا، آیا کرونا و بحران آن آزمونی نظری برای علوم انسانی است؟، معنای زندگی در سایه کرونا، مرگ اندیشی در سایه کرونا، ارتباط با دیگری، کرونا و اخلاق، کرونا و  مفهوم پیشرفت بشر، کرونا به مثابه شر، امید شخصی و امید اجتماعی و کرونا، دین و مساله کرونا، مفهوم عدالت و کرونا، نگاه اگزیستانسیالیستی به کرونا، چالش فلسفه سنتی  با کرونا است.

محققان  و فیلسوفان حوزه فلسفه می توانند تحلیل های خود را در قالب مقاله حداقل ۵۰۰۰ کلمه از طریق سایت اصلی ژورنال به آدرس زیر ارسال نمایند و بعد از دریافت مقالات، بلافاصله در فرایند داوری قرار می گیرند و مقالات پذیرفته شده در تیرماه ۱۳۹۹ در شماره ۳۱ منتشر خواهند شد