آغاز مطالعات ژئو تکنیک روگذر شهید ناصری مقدم ؛بررسی اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری مقدم در مسیر بلوار سپهبد شهید سلیمانی تبریز
آغاز مطالعات ژئو تکنیک روگذر شهید ناصری مقدم ؛بررسی اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری مقدم در مسیر بلوار سپهبد شهید سلیمانی تبریز
آرمان تبریز-عملیات مطالعات ژئو تکنیک روگذر شهید ناصری مقدم توسط سازمان عمران شهرداری تبریز آغاز شد.

آرمان تبریز-عملیات مطالعات ژئو تکنیک روگذر شهید ناصری مقدم توسط سازمان عمران شهرداری تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بابک شریفی با اعلام این خبر افزود : سال ۹۹ برای شهرداری تبریز وسازمان عمران تبریز سالی پرکار در بعد اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و نهضت آسفالت خواهد بود،یکی از پروژه های شاخص سال جاری پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری مقدم واقع در مسیر بلوار سپهبد شهید سلیمانی به سمت اخر امامیه است که با انجام مطالعات ژئوتکنیک و بررسی های موارد فنی پروژه وتکمیل نقشه ها وبرآورد در اسرع وقت با انجام مناقصه عمومی وانتخاب پیمانکار عملیات اجرائی پروژه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه گفت : پروژه با هدف تسهیل در رفت و آمد در مسیر وباطول حدود ۵۲۰ متر در دومسیر رفت وبرگشت  اجرا خواهد شد.