اعضای هیات امنای پویش معیشت و سلامت ارس انتخاب شدند
اعضای هیات امنای پویش معیشت و سلامت ارس انتخاب شدند
آرمان تبریز-در اولین جلسه پویش معیشت و سلامت ارس که با حضور جمعی از خیرین منطقه آزاد ارس برگزار شد اعضای هیات امنای پویش معیشت و سلامت ارس انتخاب شدند.

آرمان تبریز-در اولین جلسه پویش معیشت و سلامت ارس که با حضور جمعی از خیرین منطقه آزاد ارس برگزار شد اعضای هیات امنای پویش معیشت و سلامت ارس انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ما، پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، اولین جلسه پویش معیشت و سلامت ارس برگزار شد و در این جلسه آقایان مالک قره خانی ، علیرضا اعیانی، یوسف ابراهیمی، امیر آتشباری، کاظم شرکتی، صفر شاسفند، یوسف داداش زاده، ، الهوردی محمدزاده، بهروز کارگرقناتی، جعفر عباسی و ابولفضل ملکی بعنوان اعضای هیات امنای پویش و سلامت ارس انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین مقرر گردید شماره حساب مشترکی با هدف جمع آوری کمک های خیرین مشخص گردد و در کنار اقدامات لازم جهت جذب کمک های مردمی، مقدمات ادامه این پویش بصورت موسسه خیریه پیگیری شود.

لازم به توضیح است این پویش با هدف کمک به رفع نیازمندی های اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی و نیز شناسایی و حمایت از افرادی که تحت پوشش هیچ حمایتی نیستند توسط خیرین ارس راه اندازی شده است.