کمک خیرین تبریز به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی الزهرا ( س) در روز های کرونایی
کمک خیرین تبریز به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی الزهرا ( س) در روز های کرونایی
آرمان تبریز-کمک خیرین به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی الزهرا ( س) در تبریز طی روز های کرونایی .به شرح زیر می باشد.

آرمان تبریز-کمک خیرین به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی الزهرا ( س) در تبریز طی روز های کرونایی .به شرح زیر می باشد.

جناب آقای حاج جعفر آذردین، پدر همکار گرامی خانم رقیه آذر دین به مبلغ ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال

جناب آقای سعید معزز پیمانکار شرکت آتیه سرشت زرین تبریز ( پیمانکار تغذیه بیمارستان) به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

جناب آقای حمید شکر الهی پیمانکار شرکت خدماتی عدالت گستران مرند به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

جناب آقای هادی مقدس ثانی پیمانکار بوفه داخل بیمارستان به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

سرکار خانم نادره پاک نهاد ( مسئول حراست بیمارستان) تعداد ۶۰۰ عدد ماسک N95 به ارزش ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

جناب آقای عبداله حق وردی مدیر بیمارستان الزهرا( س) مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

همکاران پرستار دخیل در غربالگری فشار خون به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال.

مدیرعامل و مسئول حراست شرکت آب زمزم تعداد ۲۲۰۰ بطری آب معدنی به ارزش ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال.

گروه حمایتی خیرین دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
لباس کاورال به تعداد ۲۰۰عدد و به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون ریال

با تشکر از خیرین محترم که در این روزهای بحرانی جهت تهیه ملزومات مصرفی به کمک تیم مدیریتی بیمارستان شتافتند.امید دارم که قبول حق باشدو به زودی شاهد سلامتی همه هموطنان عزیزمان باشیم.