مدیرکل حراست شهرداری تبریز: لزوم توجه بیشتر به مطالبات شهروندان و مراقبت و صیانت از بیت المال
مدیرکل حراست شهرداری تبریز: لزوم توجه بیشتر به مطالبات شهروندان و مراقبت و صیانت از بیت المال
آرمان تبریز-مدیرکل حراست شهرداری تبریز بر لزوم توجه بیشتر به مطالبات شهروندان و مراقبت و صیانت از بیت المال در مجموعه شهرداری تاکید کرد.
آرمان تبریز-مدیرکل حراست شهرداری تبریز بر لزوم توجه بیشتر به مطالبات شهروندان و مراقبت و صیانت از بیت المال در مجموعه شهرداری تاکید کرد.

به گزارش  خبرنگار ما، اسماعیل فتحیان مدیر کل حراست شهرداری تبریز در جلسه ای که با موضوع تبیین سیاست های کلی حراست های مناطق دهگانه و معاونت های شهرداری تبریز برگزار شده بود ضمن تشریح عناوین و اولویت های کاری مجموعه حراست توجه بیشتر به مطالبات شهروندان و مراقبت و صیانت از بیت المال را خواستار شد.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، تملک و احداث پارک های محله ای و توسعه فضای سبز از جمله اولویت های شهرداری تبریز در طول سال ۹۹ است، گفت: لازم است نیروهای حراست ضمن همراهی و همسویی با سیاست های کلی شهرداری تبریز، هوشیاری، دقت و نظارت مستمر در راستای شفاف سازی، آسیب شناسی و رعایت مصلحت شهرداری را در نظر بگیرند.

مدیرکل حراست شهرداری تبریز با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فعالیت های اقتصادی و درآمدی شهرداری افزود: شناسایی فرصت ها، تهدیدها، آسیب ها و چالش های محیطی از جمله ماموریت ها بوده و دقت عمل در این زمینه ها ضروری است.

در این جلسه مدیران حراست نظرات، پیشنهادات، مشکلات و مسائل فراروی محیط کاری خود را بیان کردند.