ازسرگیری فعالیت های اقتصادی نباید القا کند که مسأله کرونا پایان یافته است
ازسرگیری فعالیت های اقتصادی نباید القا کند که مسأله کرونا پایان یافته است
آرمان تبریز-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر استمرار آگاه سازی عمومی برای قطع زنجيره انتقال بیماری کرونا، گفت: از سرگیری برخی از فعالیت های اقتصادی به معنی پایان کرونا نیست و مردم همچنان باید اصول خودمراقبتی و توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.

آرمان تبریز-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر استمرار آگاه سازی عمومی برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا، گفت: از سرگیری برخی از فعالیت های اقتصادی به معنی پایان کرونا نیست و مردم همچنان باید اصول خودمراقبتی و توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ جواد رحمتی در جلسه کمیته بهداشت محیط ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه، همچنان بهترین راه پیشگیری از شیوع بیشتر کروناست، افزود: ترافیک و ازدحام مردم در اماکن عمومی، می تواند موجب اوج گیری دوباره این بیماری شود.

وی خاطرنشان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به ضرورت و نیاز مردم، اجازه فعالیت برخی از اصناف را داده است؛ اما این به معنی کنترل بیماری کرونا و پایان شیوع این بیماری نیست و پروتکل های بهداشتی همچنان باید با جدیت رعایت شود.

رئیس کمیته بهداشت محیط ستاد مقابله با گرونا تأکید کرد: ازسرگیری فعالیت های اقتصادی نباید القا کند که مسأله کرونا پایان یافته است و دستگاه های مسئول بویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رسانه ها موظفند این وضعیت را برای مردم تبیین کنند.

وی افزود: اتحادیه های صنفی و دستگاه های متولی نیز همچنان باید نظارت های خود را بر فعالیت اصناف در خصوص رعایت الزامات بهداشتی ادامه دهند.

رحمتی همچنین با اشاره به اینکه تأمین بهداشت محیط در فضاهای عمومی، وظیفه شهرداری‌هاست، گفت: شهرداران تا سپری شدن وضعیت کنونی، بخشی از اعتبارات خود را به این امر اختصاص دهند.

در این جلسه درخصوص نحوه ضدعفونی فضاهای شهری و همچنین فعالیت‌های صنفی و اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.