رونمایی از جدید ترین نسخه اقتصادی شهرداریهای کشور در بندرعباس
رونمایی از جدید ترین نسخه اقتصادی شهرداریهای کشور در بندرعباس
آرمان تبریز-درروزهای پایانی سال 97 طی مراسمی در بندر عباس از نسخه جدید اقتصادی شهرداریهای کشور مخصوص سال 1398 رونمایی شد .

آرمان تبریز-درروزهای پایانی سال ۹۷ طی مراسمی در بندر عباس از نسخه جدید اقتصادی شهرداریهای کشور مخصوص سال ۱۳۹۸ رونمایی شد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در این مراسم که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس در ۲۶ اسفند ۹۷ در محل همایشهای بین المللی هتل همای این شهر برگزار شد مهندس عباس امینی زاده شهردار بندرعباس طی سخنانی گفت :
سیستم سنتی درآمدی شهرداریها بقدرکافی کارآیی خود را از دست داده و مدل آن دموده شده است بطوریکه نه تنها قادر به پشتیبانی توسعه شهرها نمیباشد بلکه توانایی پشتیبانی درون سازمانی را نیز ندارد وایجاد سیستم های جدید درآمدی از الزامات ضروری میباشد . در این خصوص تمامی حوزه های شهرداری باید با تاسی از جدیدترین یافته های ملی و بین المللی نسبت به تغییر و دگرگونی اساسی در این حوزه اقدام نمایند . حرکتهای خوبی شروع شده که با سازماندهی و برنامه ریزی در صدد توسعه این بخش هستیم .
مهندس مجتبی سلیمی، رییس سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری بندرعباس ضمن بیان عملکرد این سازمان در حوزه عملیاتی گفت :
حوزه سرمایه گذاری در شهرداری بندر عباس با ساختار سازمان بوده وتاکنون دهها فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده و در مرحله تدوین بسته ها میباشد ، سی و سه فرصت سرمایه گذاری در مرحله فراخوان و واگذاری بوده و ده پروژه نیز قرارداد قطعی شده و در حال احداث میباشد .
سلیمی با توجه به نوپا بودن سازمان سرمایه گذاری گفت : علیرغم نوپا بودن این سازمان ولی در همان حرکتهای ابتدایی توانسته بیش از یک هزار و پانصد میلیارد ریال قرارداد مشارکت با بخش خصوصی منعقد نماید که دهها برابر آن را هم در برنامه اجرایی داریم .
وی استفاده از سیستم ها و مدلهای جدید را در حوزه ثروت آفرینی با اتکا به توان بخش خصوصی داخلی و خارجی از ضروریات دانسته و گفت : رونمایی جدیدترین نسخه اقتصاد شهرداریهای کشور در بندرعباس نشان از توجه ویژه مدیران شهری به این مقوله میباشد.
اعضای شورای اسلامی شهر نیز ضمن تاکید بر اهمیت موضوع برنامه های ثروت آفرینی شهرداری ، حمایت عملی خود را در راستای وظایف قانونی شورای اسلامی شهر ازشهرداری برای تحقق مدل جدید اقتصادی در شهربیان نمودند .
داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری ندیم ایران ، توضیحات مبسوط و مشروحی راجع به نسخه اقتصادی شهرداریها ومفاد و جزییات آن ارایه نموده و زوایای مختلف آن را برای مدیران شهری ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونین شهردار ، روسای سازمانها ، شهرداران مناطق و کارشناسان و مدیران مرتبط حوزه مالی و اقتصادی و اصحاب رسانه بیان کرده و در قسمتی از سخنان خود با اشاره به اینکه قطار توسعه اقتصادی و ثروت آفرینی شهری در ایران به راه افتاده و منتظر مسافران کم توجه نخواهد بود گفت :
این نسخه جدید علاوه بر پوشش سیستم PPP و مدل ۷-۴-۱ ، حاوی شانزده خط تولید جدید ثروت آفرینی شهری بوده وهمچنین هفت محورتامین مالی خارجی با راهکارهایی مناسب در شرایط فعلی کشور را شامل میشود .
همچنین درراستای اجرایی شدن نسخه جدید مذکور، بصورت نمونه وپایلوت کشوری، دو پروژه شهر هوشمند ، در قالب ” اپلیکیشن پرداخت خرد شهری ” و ” اپلیکیشن تفکیک از مبدا پسماند ” با هماهنگی مدیران سازمانهای مربوطه در شهرداری با زمانبندی سه ماهه و با تعیین شرایط تحقق وسازماندهی اولیه در حضور شهردار واعضای شورای اسلامی شهر کلید زده شد.
ندیم گفت :
همه ی مصداقها وپروژه های معرفی شده در مدل جدید، طوری تعریف شده اند که دارای ثروت آفرینی چهاروجهی (هم برای شهر، هم برای شهروندان ، هم برای شهرداری و هم برای سرمایه گذار یا کارآفرین ) باشد .
بندرعباس از لحاظ پتانسیل ، یکی از شهرهای مهم تجاری بازرگانی و گردشگری ایران میباشد و قدرت رقابت با همتاهای خود در سطح بین الملل را با هویت ذاتی و پتانسیلهای موجودش دارد.