ارائه بیش از ۸۰ ساعت آموزشی های مهارتی در قالب تولید محتوا توسط بخش دولتی
ارائه بیش از ۸۰ ساعت آموزشی های مهارتی در قالب تولید محتوا توسط بخش دولتی
آرمان تبریز-اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به همت مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای تداوم آموزشهای مهارتی با رویکرد مجازی در دوران قرنطینه خانگی با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا با تولید فیلم های کوتاه آموزشی اقدام به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای نموده است.

آرمان تبریز-اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به همت مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای تداوم آموزشهای مهارتی با رویکرد مجازی در دوران قرنطینه خانگی با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا با تولید فیلم های کوتاه آموزشی اقدام به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای نموده است.

به گزارش خبرنگار ما ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به همت مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای تداوم آموزشهای مهارتی با رویکرد مجازی در دوران قرنطینه خانگی با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا با تولید فیلم های کوتاه آموزشی اقدام به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای نموده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن اعلام این خبر از تولید ۸۴ ساعت محتوای آموزشی استانداردهای مهارت در فروردین ۹۹ خبر داد.
یعقوب نماینده در ادامه افزود: با توجه به انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه و لزوم کاهش عبور و مرور و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و تعطیلی کارگاههای آموزش مهارت در بخش دولتی در آموزش فنی و حرفه استان، مربیان خدوم و تلاشگر این اداره کل اقدام به تولید فیلم های کوتاه آموزشی به یاری مهارت آموزان در ایام قرنطینه با شعار ” آموزش تعطیل بردار نیست” نموده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خاطرنشان ساخت: بیش از ۱۵ عنوان رشته استانداردهای آموزش مهارت شغلی توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای تبریز و شهرستانها جهت استفاده مهارت آموزان بخش دولتی ضمن هماهنگی های صورت گرفته با مهارت آموزان از طریق فضای مجازی و کانال های آموزشی مرتبط با استاندارد شغلی مهارت برگزار می شود.
نماینده در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش همکاران مربی این اداره کل افزود: امیدواریم با همت مهارت آموزان ضمن ماندن در محیط امن خانه از فرصت آموزشهای مهارتی نیز بهره کافی را ببرند.