انتصاب مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان
انتصاب مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان
آرمان تبریز-طی حکمی از سوی علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، یعقوب نماینده به سمت مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان منصوب شد.

آرمان تبریز-طی حکمی از سوی علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، یعقوب نماینده به سمت مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛طی حکمی از سوی علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، یعقوب نماینده به سمت مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان منصوب شد.
در این حکم آمده است:
با استعانت از درگاه خداوند متعال نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزش به موجب این حکم به عنوان ” مدیر کل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی ” منصوب می شوید. انتظار دارم با هماهنگی معاونت مربوطه و ارتباط موثر با سایر معاونین، مدیران ستادی و استانی، مسئولان بخش های عمومی و به خصوص آموزشگاه های آزاد و کانون انجمن های صنفی و با بهره گیری از کارآمدترین راهکارهای اجرایی و تعامل، همدلی و بهره مندی از توانایی های نیروی انسانی آن دفتر در اجرای سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اولویت های دولت تدبیر و امید در جهت توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و همچنین افزایش کارآیی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی کشور با رویکرد آینده پژوهی و مدل های آموزشی نوین مهارتی و با جلب مشارکت آموزشگاه های آزاد و شرکای اجتماعی زمینه اشتیاق روزافزون به مهارت و ارتقاء آن در سطح جامعه را فراهم نمایید.
امید است با رعایت اصل قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

علی اوسط هاشمی