خدمات الکترونیکی دانشگاه ویژه دوره کرونادر دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
خدمات الکترونیکی دانشگاه ویژه دوره کرونادر دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-لیست شماره تماس مراکز و واحدهای استان جهت راهنمایی دانشجویان در خصوص کلاس های الکترونیکی دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی اعلام شد.
آرمان تبریز-لیست شماره تماس مراکز و واحدهای استان جهت راهنمایی دانشجویان در خصوص کلاس های الکترونیکی دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان :
در راستای تسهیل فرایند راهنمایی دانشجویان در خصوص کلاس های الکترونیکی و رفع برخی مشکلات احتمالی ، لیست شماره تماس همکاران پاسخگو در مراکز و واحد های مختلف استان به شرح ذیل اعلام  میشود.
شایان ذکر است مبادی اطلاع رسانی در خصوص آخرین اخبار موثق دانشگاه پورتال خبری ستاد استان و مراکز و واحدهای تابعه و فضای مجازی ستاد استان می باشد. لذا خواهشمند است دانشجویان هر مرکز و واحد نسبت به دریافت اطلاعات خود آدرس این مبادی اطلاع رسانی را به خاطر بسپارند.