شهردار منطقه ۵ خبر داد: افزایش ۲۶درصدی تعداد و زیربنای پروانه ساختمانی در سال گذشته
شهردار منطقه ۵ خبر داد: افزایش ۲۶درصدی تعداد و زیربنای پروانه ساختمانی در سال گذشته
  آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز از افزایش تعداد و همچنین مساحت پروانه ساختمانی صادرشده در سال گذشته خبر داد گفت: رشد آمار صدور پروانه ساختمانی در مقایسه با سال ۹۷ درسایه اجرای سیاست های تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر اتفاق افتاده است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز از افزایش تعداد و همچنین مساحت پروانه ساختمانی صادرشده در سال گذشته خبر داد گفت: رشد آمار صدور پروانه ساختمانی در مقایسه با سال ۹۷ درسایه اجرای سیاست های تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛میر علی اصغر نساج افزود: سال گذشته ۵۳۶ فقره پروانه ساختمانی در این منطقه صادر شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۵درصد رشد داشته است.

وی همچنین به رشد ۲۱ درصدی مساحت زیربنای پروانه ساختمانی در سال گذشته اشاره نمود ودرادامه اظهار داشت : شفاف سازی قوانین و ضوابط شهرسازی و تسریع در زمان صدور پروانه های ساختمانی درکنار تخفیف های عوارض از مهمترین دلایل رشد و افزایش مجوزهای ساختمانی است.

نساج سهم شهرداری منطقه ۵ در تعداد پروانه ساختمانی صادرشده کلانشهر تبریز درسال گذشته  را ۱۸ درصد بیان نمود و گفت : رتبه اول معاونت شهرسازی و معماری تبریز به این منطقه اختصاص یافته است