در راستای مقابله با کرونا؛ صدور مجوز ترخیص ۱۶۵ تن مواد ضدعفونی کننده از ارس
در راستای مقابله با کرونا؛ صدور مجوز ترخیص ۱۶۵ تن مواد ضدعفونی کننده از ارس
آرمان تبریز-مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس از صدور مجوز ترخیص 165 تن مواد ضدعفونی کننده دست در ارس خبر داد.

آرمان تبریز-مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس از صدور مجوز ترخیص ۱۶۵ تن مواد ضدعفونی کننده دست در ارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، ارس کاظم حاجی پور در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط مدیریت بازرگانی ارس گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور و با توجه به کمبود مواد ضدعفونی کننده در ابتدای شیوع این بیماری، مجوز ترخیص ۱۶۵ تن مواد ضدعفونی کننده دست، به اصناف صادر شده است.

حاجی پور افزود: مجوز این میزان محصول طی سه مرحله به اصناف صادر شده است و بازرسانان مدیریت بازرگانی نظارت مستمر و مستقیم بر توزیع آن در منطقه دارند.

وی عنوان کرد: همکاری با اداره اماکن و سایر ارگان ها و نظارت مستمر بر مجتمع ها، پاساژها و بازاردر خصوص تعطیلی اصناف غیرضروری، نظارت بر اصنافی که مایحتاج عمومی مردم را تامین می کنند و همچنین نظارت مستقیم بر نانوایی های از دیگر اقداماتی است که مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس در راستای مقابله با شیوع کرونا در محدوده ارس انجام داده است.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس در پایان گفت: از این میزان مجوز صادر شده با هماهنگی ستاد کرونای استان آذربایجان شرقی، ۲۶ تن مواد ضدعفونی کننده دست در سطح داروخانه های استان توزیع شده است .